LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES PER A LES AGÈNCIES I CONSULTORIES

Truqui'ns al 697 26 36 23 o trucar LLIURE També t'atenem a Whatsapp

La Llei de Protecció de Dades de consultoria i agències

La Llei de Protecció de Dades per a l'assessorament i organismes administratius tenen una doble perspectiva, ja que, d'una banda, preservar, control i procés de les dades personals dels seus clients i empleats, i, per tant, són els responsables del tractament. I d'altra banda, funcionen com a proveïdors d'un servei als seus clients quan estan al càrrec de la gestió de diferents aspectes de la seva empresa (fiscal, comptable, recursos humans, etc.), cas en el qual són a càrrec de l'tractament.

Aquesta doble perspectiva que proporciona diferents obligacions per complir amb la normativa de protecció de dades i, com a gestors tenen el deure d'informar de tots els canvis normatius als seus clients.

Obligacions de la LOPD com
responsable de l'assessorament i organismes administratius

Com a responsable del tractament, l'assessorament i la gestió administrativa de les agències tenen les obligacions següents:

 • Seguir les directrius del responsable del tractament
 • Respectar el deure de secret
 • L'adopció de les mesures de seguretat adequades per garantir la seguretat de les dades
 • D'acord en el contracte
 • Facilitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició
 • Col·laborar amb el controlador per al compliment de les seves obligacions
 • Procedir d'acord amb allò acordat en el contracte amb el cap en relació a la destinació de les dades una vegada s'ha completat la prestació del servei
Protecad Franquicias
Protecad gestaría y asesorías

Obligacions de la LOPD com
RESPONSABLE DE L'ASSESSORAMENT I ORGANISMES ADMINISTRATIUS

Quan l'assessor o l'agència actua com a responsable del tractament, que ha de complir amb aquestes obligacions:

 • Fer un Registre de les activitats de processament
 • Desenvolupar una anàlisi de risc
 • Realitzar una Avaluació d'impacte (quan sigui aplicable)
 • Signar contractes amb tercers
 • Inclou els textos legals a la pàgina web
 • Sol·licitar el consentiment dels clients
 • Per facilitar els drets dels usuaris
 • Per signar acords de confidencialitat amb els empleats
 • Nomenar un DPO (si s'escau)
Clients
+ 0
Comunitats
+ 0
Autònoms
+ 0
Les pimes
+ 0