InstructorOscar
TipusCurs En Línia
Estudiants Matriculats58
Gratuït
Reservar Ara
Curso de protección de datos para empleados Protecad

El contingut d'aquest curs està dirigit a treballadors de tots els sectors econòmics i que té per objectiu fer una aproximació a la LOPD-GDD.

Al final del curs s'han desenvolupat les habilitats necessàries per a la bona de la seva empresa dins dels marges de la llei.
Aprendre i dominar el correcte tractament de dades de caràcter personal.

Secció 1Presentació
Secció 2Els Orígens i el significat de protecció de dades
Secció 3Conceptes bàsics de la protecció de dades de caràcter personal
Secció 4Definicions bàsiques per a entendre el que és la protecció de dades de caràcter personal
Secció 5Legítimes finalitats i lleialtat
Secció 6La transparència i consentiment
Secció 7La rellevància i necessitat
Secció 8Tractament i conservació de dades de caràcter personal
Secció 9La confidencialitat de les dades
Secció 10Seguretat de les dades
Secció 11Precisió de les dades
Secció 12Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat
Secció 13El tractament de dades sensibles
Secció 14Responsabilitat
Secció 15Circulació transfronterera de dades i la seva responsabilitat
Secció 16Excepcions
Secció 17Autoritats de protecció de dades
Qüestionari Final